LLICENCIES FEDERATIVES 2012

Recordeu que ja podeu tramitar les llicencies d'aquesta propera temporada,
recordeu que amb l'impres de renovacio o sol.licitud heu d'adjuntar:
Fotocopia del DNI o Llibre de Familia
Fotocopia del CAT Salut
Revisio medica en el cas dels infantils
Si sou d'un club ciclista pregunteu al vostre club ja que s'envien els fulls de renovacio de les llicencies de l'any anterior.
 
Elegant de BlogMundi